PRESTATGE ADDICIONAL PRESTATGERIA DEMPEUS

Prestatge addicional per a prestgeria dempeus.
1 mm de gruix.
Sense omegues.

51
800 mm1000 mm1200 mm1400 mm
300 mm400 mm500 mm600 mm

Fabricada en acer inoxidable AISI 304 18/10. Profunditats de prestatges disponibles: 300, 400, 500 i 600 mm.