PRESTATGE DE TUBS MURAL

Prestatgeria de tubs mural 40 cm de Fons.
Diferents mesures des de 60 cm a 2 m.

600 mm800 mm1000 mm1200 mm1400 mm1600 mm1800 mm2000 mm

Fabricada en acer inoxidable AISI 304 18/10. Cartel·les d'acer inoxidable setinat a paret amb trepants de Ø 8 mm. Tacs i caragols per a la seva instal·lació, inclosos. Tubs de 25 x 25 mm d'acer inoxidable. Se subministra totalment soldada.