Cambra frogorífica

Desmontable + monoblock

3603.38
Instal·lació i posada a punt

CARACTERÍSITQUES

  • Tº Negativa amb terra
  • Porta pivotant llum 0,7 x 1,83m
  • Panells de 85 mm d'espessor de poliureta d'alta densitat.
  • Dimensions de 1770x1370x2000 mm
  • Interior 3,50 m3