Rentagots

Rentagots 35x35

1391.50 931.70
Instal·lació posta en marxa + garantia estesa

Rentagots 35x35 

Volts 230

Potència total 3150

Resistència calderi 3000

Resistència cuba 1500

Motor bomba (W/HP) 150/0,2

Capacitat cuba 7,5l

Capacitat calderi 3l

Pressió aigua 2 a 4 bar

Consum aigua per cicles 2l

Cicle rentat 120s

Rentat inferior si

Rentat superior no

Aclerat superior inferior si

Mides cistella 35x35

Dotació cistella gots 2

Cistelles cuberts 1

Mides 40x47x61,5